Zimowe utrzymanie dróg

Podczas zimowego utrzymania dróg często zdarza się, że zleceniodawca chce mieć możliwość na bieżąco obserwowania efektywności pracy pługo-piaskarek, nasza aplikacja umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym jak i w historii następujących parametrów pracy tj.
- opuszczanie / podnoszenie pługa oraz rejestracje czasu trwania danego zdarzenia
- rzeczywiste posypywanie drogi czynnikiem uszorstniającym (czujnik optyczny posypu) oraz rejestracje czasu trwania danego zdarzenia
- wylew solanki oraz rejestracje czasu trwania danego zdarzenia.

Przy niektórych typach zabudów solarek również parametrów takich jak:
- szerokość posypu
- gramatura posypu


Na życzenie istnieje możliwość opomiarowania baków paliwa sondami ultradźwiękowymi z możliwością generowania odpowiednich raportów tankowań i ubytków.