Aplikacja Reklamacje skierowana jest do gmin i zwiazków międzygminnych zajmujących się wywozem nieczystości z posesji, aplikacja ma na celu usprawnienie procesu zgłoszeń od klientów oraz natychmiastowe powiadamianie firm wywozowych o zaistniałym problemie.
Aplikacja wyszukiwarka odpadów przeznaczona jest dla gmin i zwiazków międzygminnych zajmujących się odbiorem odpadów z posesji. Wyszukiwarka odpadów ma na celu ułatwienie segregacji nieczystości dla mieszkańców i właściwe ich segregowanie.